Accept

Our contacts

Our contacts

Alfa Romeo Customer Care
Motors Inc.
Mdina Road,
Qormi QRM9010
Telephone: (+356) 2269 2000
Email: info@motorsinc.com.mt
 
Alfa Romeo Car Sales
Motors Inc.
Psaila Street
Birkirkara BKR 9077
Telephone: (+356) 2269 2215 / Mobile: (+356) 7989 0111
Email: alfasales@motorsinc.com.mt
 
Alfa Romeo Service Centre
Mdina Road
Qormi QRM 9010
Telephone: (+356) 2269 2100
Email: service@motorsinc.com.mt
 
Alfa Romeo Accounts Trade Bills Section
Motors Inc.
Mdina Road
Qormi QRM 9010
Telephone: (+356) 2269 2101
Email: finance@motorsinc.com.mt
 
Accident Repair Centre
Mdina Road
Qormi QRM 9010
Telephone: (+356) 2269 2211 / (+356) 2269 2212
Email : bodyshop@motorsinc.com.mt
 
Spare Parts and Accessories
Mdina Road
 Qormi QRM 9010
Telephone: (+356) 2269 2200
Email : parts@motorsinc.com.mt

Latest From Alfa Romeo